Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1906-06-17

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl er skuffet og bitter over børnenes indstilling til hans nye ægteskab.

Transskription

Ny Carlsberg
Søndag 17-6-6

Kjære Theodora
Skjøndt jeg tvivler om at Du bryder Dig synderligt om at modtage mine bedste Ønsker til din Fødselsdag giver jeg Dig dem alligevel.
Iblandt de mange er der eet som er særlig dybfølt, nemlig: at det engang maa gaae

op for Dig at man ikke har Lov at bagtale et Menneske og saa gaae bort og lade som Ingenting.
Der staar skrevet: "Du skal ikke sige falsk Vidnesbyrd om Din næste"!
Din kjærlige Fader som du har krænket igjennem hans Hustru, men som elsker dig alligevel.

Fakta

Brev

Dansk

København

Ny Carlsberg Glyptoteks arkiv. Breve fra Carl Jacobsen til Theodora Jacobsen.