Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-03-13

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen takker nej til et tilbud om at købe en draperi-statue. Han har for mange dårlige i forvejen.

Transskription

Kjære Hr Kammerherre
Meldahl

Jeg takker Dem meget for Deres ærede Brev af 10de ds.
Jeg har desværre allerede altfor mange af disse 6te Rangs Draperistatuer, uden Hoveder og stærkt forstødte, saa at jeg ike tør kjøbe flere.

Deres forbundne og hengivne
Carl Jacobsen
Indl.
1 Brev
1 Photo

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Original: Rigsarkivet
Kopi: Ny Carlsberg Glyptotek. CJ kopibog