Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1901-07-21

Afsender

Rudolph Tegner

Transskription

Den 21 juli 1901.

Hr. Inspektør Th. Oppermann.

Som Svar paa Deres ærede Skriveæse tillader jeg mig at meddele Dem at galleriet ikke har paahændet at lade gravmæles udføres i marmor og at der saaledes intet er til Hinder for at glyptoteket kan erværve dette Arbejde udført i marmor for den af Dem anført Pris 6000 Kr. XXX jeg haaber De vil give mig et snarligt Svar og saafremt De maaske ønsker at tale med mig, da at ville meddele mig dette, er jeg

Deres Ærbødige
Rudolph Tegner.

Fakta

Brev

Glyptotekets Arkiv