Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1901-10-02

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Camillus Nyrop

Dokumentindhold

CJ skriver til Nyrop om forsoningen med J.C. Jacobsen, "Hvorfor minde om et ulykkeligt Forhold, en bitter Erindring..."

Transskription

Ny Carlsberg
2-10-1

Kjære Hr. Professor Nyrop
Hjertelig Tak for den rigtignok altfor smigrende Omtale af min Virksomhed.
Der er kun et Punctum som jeg gerne vilde have ud pag 2 9 Linie "Alt saa lyst.....
_

Hvorfor minde om et ulykkeligt Forhold, en bitter Erindring.
Naar jeg selv tier og ikke retfærdiggjør mig er det kun fordi jeg ikke vil rippe op i gamle Saar.
Det seer hæsligt ud at

en Søn strides med sin Fader, han er ganske værgeløs, han har ikke Lov at forsvare sig, han skal finde sig i den skammeligste Behandling.
Men dette revolterer Sindet. Derfor lad os lade disse "mørke Skyer" drive over uden at nævne dem.
Kan De ikke ganske simpelt [:]
Senere inddrog J.C.J. det nye Bryggeri og forenede det med det ældre under Navn af Gamle Carlsberg

og C.J. anlagde da for egen Regning et nyt Bryggeri det tredie i Rækken, det nuværende Ny Carlsberg.
Venlig Hilsen
Deres hengivne

Carl Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Det Kongelige Bibliotek