Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1897-01-06

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

CJ skriver til Løytved om et laan.

Transskription

Ny Carlsberg
6-1-97

Kjære Hr. Consul Løytved
Umiddelbart efter at jeg havde afsendt mit sidste Brev til Dem af 26de Decb modtog jeg Brev fra Hr. Etatsraad, nu Kammerherre Neergaard og strax derefter Deres Brev af 14' Decb til mig.
Kammerherre Neergaard foreslog mig at han vilde yde en Garanti paa 3000 Kr for et Laan hos DHrr Strandgaard, Kjær, Nannestad ifald jeg vilde overtage

Resten af Garantien c. 4400 Kr.
Sikkerheden for Laanet, Afbetalingerne, samt renterne bedes De selv forhandle med DHrr S. K. N. om
I det Haab deres Hjælp fra vor Side virkelig maa bringe Dem Fode igjen er jeg

Deres hengivne

Carl Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København
Beirut

Carlsberg Arkiv