Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1891-07-16

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

Afventer korrektur

Transskription

16. - 7. - 91.

Kjære Hr. Consul Løytved.
Af disse phoenikiske eller hittitiske Figurer har jeg egentlig nu nok; de ere saa grimme, at jeg kun har ønsket dem repræsenteret i Glyptotheket for Sammenligningens Skyld.
Har De imidlertid kjøbt den sidste til mig, er jeg meget villig at tage den.
Da Prisen, 65 francs, er næsten ligesaa meget, som jeg gav for de 4 tilsammen, er den vel enten større eller paa anden Maa* de interessantere end de andre? Jeg takker Dem meget for Besørgelsen af det store Hoved, som jeg endnu ikke har faaet, og sender Dem vedlagt 2.000 francs.
Drengehovedet har jeg ladet undersøge efter Photographierne.
Det er aldeles vitterlig en moderne Forfalskning, som slet ikke har hjemme i Glyptotheket.
I Anledning af en Yttring i Deres sidste Brev beder jeg Dem være forsikkret om, at jeg ikke opfatter Deres elskværdige Tilbud til Glyptotheket som "Forsøg paa at gjøre en god Forretning", tværtimod jeg opfatter dem som et Udslag af Deres velbekjendte Fædrelandssind, som gjerne vil skaffe til vort fattige Land noget af den antike Kunsts Frembringelser.
Med hjertelig Hilsen er jeg Deres hengivne
Carl Jacobsen.

Fakta

Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 4, juli 1890 - marts 1893.