Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1891-03-19

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Afventer korrektur

Transskription

Consulat Royal de Danemark en Syrie.
Beyrouth, le 19 Mars 1891.

Kjære Herr Jacobsen.
Deres Ærede Skrivelse af 9. f. M. og Telegrafen af 10. har jeg modtaget, og jeg skal gjøre mig Umage for at faa Hovedet for francs 1.200, men jeg troer ikke at komme til nogen Resultat; jeg sender hermed Dimænsionerne. - Maaske naar jeg byder 70 a 80 Pund, vi kan komme overens.
Jeg sender ogsaa Photographie af et Andet Hoved, ogsaa herfor forlanger man Pund 100. Jeg beder at lade mig vide telegraghisk, hvormeget jeg tør byde derfor i Tilfælde De Ønsker det, det bedste det vilde være, at De lod mig vide telegraphisk: Tete homme: - - Tete femme: - - Det forstaar sig, at alle Udgifter til ombord paa Skibet er indberegnet .
Jeg har skrevet til Monsieur Maillard, men har endnu ingen Svar.
Det skal glæde mig at see Hr. og Fru Tuxen her.
Med mange venlige Hilsner.
Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

Brev

Dansk

Beirut
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895