Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1891-05-31

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen har læst i bladene at klokkespillet på Frederiksborg skal indvies. Han undrer sig over, at familien Jacobsen ikke er inviteret og beder Meldahl om at forklare sagen.

Transskription

Frydendalsvei 26 31-5-91

Kjære Hr Etatsraad
F. Meldahl

Nogle af Bladene indeholdt forleden en Meddelelse om at Klokkespillet skulde indvies paa Kronprindsens Fødeselsdag paa onsdag.
Da der hverken til Ny eller Gl. Carlsberg er indløben nogen Meddelelse desangaaende

antager jeg at Sagen atter er bleven udsat. Skulde det imidlertid forholde sig rigtigt, at Bertram Larsen virkelig ikke denne Gang har narret os, og at Klokkespillet virkelig skal indvies, vilde det være mig kjært at faae en Meddelelse fra Dem desangaaende.

Skal der finde en Slags Indvielse Sted med Besøg af kongelige Personer, vilde jeg finde det passende at min Familie var repræsenteret.
Min Moder er reist til Wiesbaden, men min Hustru og jeg vilde da give Møde. Imødeseende Deres venlige Meddelelse er jeg

Deres ærbødige og hengivne

Carl Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir. Jacbsen med 'k'.

København

Rigsarkivet.