Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-03-21

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved kondolerer CJ i anledning at Beatrices død. Løytved er blevet tilbudt en sarkofag med Mumie i Kairo for 500 fr.

Transskription

Beirut, 21. Mars 1888.

Min Kjære Herr Jacobsen.

Idet jeg takker for Deres venlige Brev af 16. f. M. beklager jeg dog dybt deri at see, at Vor Herre efter Alt bortkalde Deres lille Pige til et bedre Liv. Vi beder Dem og Deres Frue at være forvisset om vor oprigtige Deeltagelse i Deres store Sorg.
Angaaende de sidste Palmyrinske Sager er jeg endnu ikke kommen til nogen Afslutning, jeg skal see at komme til Damascus næste Uge for at see hvorledes Busterne seer ud i Virkeligheden, og skal gjøre mit Bedste [ÆIN 302, tilføjet med blåt]

at De faar de Stykker De Ønsker.
Fra Kairo byder man mig en Sarcophag til Salg med Mumie for Francs 500.-
Skulde De ønske Den, beder jeg at telegrafere mig "Ja". Efter Beskrivelsen skal det være en Kvindelig Lig (efter Dr. Brugsch Bey "en Præstinde["]). Saavel Sarcophagen som Mumien skal være i good Behold.
Udgifterne for Indpakning og Afsendelse beregnes til Francs 60, saa at det heele vil komme paa ca. 560 franc. —
Vi har pu det skjønneste Veir, og næste Uge vil jeg afreise for nogle Uger i det Indre af Syrien.-
Med mange venlige Hilsner til Dem og Deres Frue fra min Hustru og mig selv.
Deres Ærbødige og hengivne

Julius Løytved.

Fakta

Brev

Dansk

Beirut
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895