Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-03-28

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen takker for Meldahls støtte i borgerepræsentationen vedrørende Glyptoteket. Han informerer om at han vil returnere Monies maleri af Frederik VII, som han har fået tilbudt af Alice Mühlenstedt i Helsingør for kun 250 kr. Det hører ikke til i Glyptoteket.

Transskription

28-3-88

Hr Etatsraad Meldahl
Malthe sagde mig igaar at De i Søndags havde seet paa det Billede af F VII malet af Monies som staar i det 1st Cabinet i Glyptotheket og at De havde meent at det var Noget for Fr borg.
Maleriet er ikke mit men er indsendt af en Frøken Alice Mühlenstedt i Helsingør. Prisen er kun Kr 250 - næppe mere end Rammen er værd!
Jeg staar i Begreb med at sende Billedet tilbage, da jeg ikke har Brug for det i Glyptotheket.
Men da nu M. har sagt at De maaske ønskede det, vil jeg lade det staae nogle Dage.
Hvis jeg ikke inden en Uges Tid hører fra Dem maa jeg dog sende det til Helsingør, da Eierinden har reclameret det.
Hjertelig Tak for Deres Støtte

af Glyptotheksagen; skjøndt det var for lukkede Døre har jeg dog erfaret at De har givet den Deres Anbefaling.

Deres ærbødigste
Carl Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København

Glyptotekets brevpapir, fransk

København

Rigsarkivet. Kopi i CJ kopibog NCG