Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-02-17

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved har købt låget til sarkofagen fra Sidon og håber at kunne købe hele sarkofagen.

Transskription

Beyrout, 17. Februar 1887.
Min Kjære Herr Jacobsen.
Hermed tillader jeg mig at meddele, at jeg i Gaard har kjøbt Frisen af Sarcophag Laaget fra Sidon for francs 800, det er indpakket og skal blive Dem tilsendt med de 7 andre Kister med Sagerne fra Palmyra, saasnardt Veiret bliver lidt bedre, at jeg kan faa dem Omboard, naar Fremmede afreiser. - Om det ogsaa vil lykkedes mig at kjøbe Sarcophagen selv, ved jeg ikke.
Jeg haaber, Frisen vil behage Dem; i det mindste haver De ogsaa et Orientalsk Arbeite i Deres Samling fra den, jeg antager.
Romerske Tid.

For det udbetalte Beløb beder jeg om en Vexel; Udgifter for Kister og Transport skal jeg beregne i de 300 francs, jeg har i Haanden for at expedere Palmyriner Samlingen.
Med mange venlige Hilsner til Dem og Fru Jacobsen.
Med Høiagtelse.

Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

Brev

Dansk

Beirut
København

Carlsberg Arkiv, Box id 000002607