Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-02-21

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen rykker Rosenørn-Lehn for et svar vedrørende Dubois' rytterstatue af Connetablen af Montmorency

Transskription

21-2-87

Deres Excellence
Da jeg maa reise paa Torsdag d. 24de faaer jeg ikke den Ære at hilse paa Dem forinden.
Deres Excellence bedes ikke at tage mig ilde op at jeg tillader mig at bringe i Deres velvillige Erindring Erhvervelsen af P. Dubois Rytterstatue af Connetablen af Montmorency.
Dubois har lagt Sagen

saa fuldstændig til rette at den vil gaae af sig selv: blot at der fra Udenrigsministeriet kommer en Udtalelse til Hertugen af Aumale, som kan bekræfte det som P. Dubois maa have sagt Hertugen om Glyptotheket - at det er den Samling hvor fransk Sculptur fremfor noget andetsteds har funden sin Repræsentation - ikke er urigtigt.
At Dubois eller Hertugen venter en Udtalelse fra

den danske Regering ligger i at jeg selv i mit Brev til Dubois har udtalt Haabet om at denne i fornødent Fald vilde støtte mig.
Idet jeg haaber at Deres Excellence ikke tager mig min Paatrængenhed ilde op (- Beskedne Børn ere meget artige, men de faaer aldrig noget!!-) er jeg

Med Høiagtelse
Deres ærbødigt
hengivne

Carl Jacobsen.

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Glyptoteket. Carl Jacobsens kopibog