Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-03-07

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved inviterer CJ og Ottilia til Beirut, hvis de skulle finde tiden for lang i Athen.

Transskription

Beyrout, 7. Marts 1887

Min Kjære Herr Jacobsen
I Haabet om, at disse Linier vil træffe Dem og Fru Jacobsen i bedste Velbefindende i Athen, tillader jeg mig at byde Dem et ret hjærteligt Velkommen i Orienten.
Skulde Tiden som Tourister blive Dem for lange i Grækenland fra 16. Marz til Slutningen af April, beder jeg Dem at komme hertil; det lader sig i nogle Dage over Smyrna eller Alexandrien let udføre; naar De kunde være her Mitte April, kunde vi godt gjøre Alle interessandte Udflugter, at De kunde forlade det Hellige Land, respective Jaffa i Mitten eller den tredie Uge i Mai.
I Tilfælde De skulde bestemme Dem til denne Tour, beder jeg at lade mig det vide telegraphisk

Da jeg bestemt haaber at kunne gjøre en Tour til Palmyra dette Foraar, skal jeg nøiagtig studere og berette Dem Spørgsmaalene, opsat i Deres Venlige Skrivelse af 8. Februar.
De 7 Kister med den sidste Palmyrinske Samling, har jeg sidste Onsdag, ikke uden Sverigheder, dog faaet inskibet, saa at den nu er paa Veien til Triest. Kisterne ere adressered til Messieurs Smreker & Co, Triest for at besørge dem videre, de ere mærket C. J. -
Laaget fra Sarcophagen i Sidon, som jeg har kjøbt for Dem, skal jeg afsende med det første.
Sarcophagen selv, vil jeg ikke kunde kjøbe, da Eieren vil ikke overtage Risicoen at bringe Stykket Ombord.
For Professor Sachaus Afhandling om den store Toldtarif fra Palmyra takker jeg; Dr Dessau's er dog meget bedre og Udførligere .
For de lovede Photographier takker jeg i forud.
I Haabet om, at De og Deres Fru

vil finde Livet i Grækenland behageligt, og at De i Særdeleshed vil have et godt Udbytte af Deres Reise for Deres Samlinger, forbliver jeg med en venlig Hilsen til Dem og Deres Hustru fra min Kone og mig selv
Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

P. S. Vi har en stræng Vinter.

Fakta

Brev

Dansk

Beirut
Athen

Carlsberg Arkiv, Box id 000002607