Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-06-13

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved beklager, at han ikke kan træffe CJ i Paris. Han forstår, at CJ ikke er interesseret i at købe Løytveds egen samling af guldsager.

Transskription

Constantinopel 13 Juni 1885.
Hôtel Impérial.

Kjære Herr Jacobsen.
For Deres venlige Brev af 4. takker jeg; det gjør mig ret Ondt, at jeg ikke skal have den Glæde at hilse paa Dem i Paris, da jeg først vil være istand at komme dertil senere.
Jeg tillod mig sidste Tirsdag at tilskrive Dem og sende Dem Listen paa flere Skjønne Antike Gjenstande i min Besiddelse; men af Deres Brev at forstaa Ønsker De ikke saadanne Gjenstande.
I Haabet om, at De vil tilbringe behagelige og skjønne Dage i Paris, forbliver jeg med venlig Hilsing til Dem og Deres Frue
Deres Ærbødige og hengivne

Julius Løytved.

Fakta

Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895