Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-05-21

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved sender tre Alexandermønter, som han mener nemt kan laves om til en broche og et par manchetknapper!

Transskription

Archepelagus, Om Bord paa det Østerrigske Ungariske
Lloyd. S.S. "Helios".

Mai 21. 1885.
Min Kjære Herr Jacobsen.
Det gjør mig meget ondt i Deres venlige Brev af 5. d. M. at see, at Sagerne fra Palmyra ved den daarlige Indpakning har lidt Skader; jeg bad Dog saameget om en good Indpakning og goode Kister, men Folk har ingen Begreeb om her, hvorledes Kister og Varer bliver behandlet paa Dampskibene og Jernbanerne.
Som De seer af Adressen, er jeg paa Reisen til Constantinopel, det er særdeles skjøndt; i Morges besøgte vi Rhodus, og er nu imellem en skjøn Øgruppe i Archepelagus.
Mit Ophold vil være 2 à 3 Uger i Constantinopel; dersom det er mig mugligt, besøger jeg mine Børn i Gütersloh, men hjem til Danmark kommer jeg neppe.
Tak for Ministerens Brev, jeg skal nu selv gjøre alt i Constantinopel for at ud-

virke Tilladelsen til at Udføre Sarcophagen. Maaske vilde Ministeren have den Godhed at skrive et Par Ord igjen, saalænge jeg er i Constantinopel - Ministerens Brev skal jeg sende tilbage senere.
Tak for tilsende 104 francs.
Jeg havde i min Besiddelse ved Deres Brevs Ankomst 8 smaae og 2 større Alexander Mynter, som jeg hermed tillader mig at sende Dem.
(De koster mig 90 francs). De 3 store kan den ene bruges for en Brystnaal, og den Anden ved at lade skjære igjennem give 2 Manchetknapper. - De 8 smaa Mynter giver et Armbaand med den tredige Store i Midten. - Arbeidet haaber jeg. De med meere Elegance can lade udføre hjemme, end i Syrien.
Jeg beder Dem at lade mig vide, hvad Deres Bestemmelse er om mine 4 phoeniciske Sager, deres Værdi, og af hvilken Interesse skall jeg lade Dem vide, naar jeg hører fra Frankrig derom, jeg havde allerede 2 Telegrammer om dem fra Paris, saa jeg antager, de maa være af Interesse. - Det skulde naturligt interessere mig meget, dersom saadanne Sjældenheder kom hjem istædet for til et fremmed Land.
Jeg har 3 Paar særdeles pragtfulde

Antike Guld Øhreringe med Hoveder og Figurer, men jeg ved ikke, om De bryder Dem derom - ogsaa nogle Terra Cotta Statuer, hvoraf 2. 0,40 Centimeter høi, den ene en Hyrde, særdeles Skjøn - og nogle andre nette, smaa Sager, men saavidt jeg Erindre, bryder De Dem ikke meget om saadanne Sager. - Dog ere Øhrenringene noget særdeles Skjøndt.-
I Constantinopel boer jeg i Hotel Imperial, og det skal glæde mig snardt at høre fra Dem. Det skulde glæde mig, dersom De og Deres Fru var med her ombord; jo dybere man kommer ind i Øgruppen, og Skibet snoe sig omkring dem, desto skjønnere er det. I Morgen tidlig vil vi være i Smyrna og Mandag - Morgen i Constantinopel.
Med venlig Hilsing til Dem og Deres Fru-
Deres Ærbødige hengivne
Julius Løytved.

Cederplanken for Jerusalem Kirken er afsend med dette Skib.

Fakta

Brev

Dansk

Åbent hav
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895