Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-05-22

Afsender

Stefan Sinding

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Sinding sender CJ den underskrevne kontrakt

Transskription

22 Mai 1885

Kjære Hr Jacobsen!
Hermed vedsender jeg Dem det underskrevne Dokument.

Og saa endnu engang min hjerteligste Tak for det hvad godt De har gjort mig. Tak og Hilsen til Dem og Deres elskværdige Hustru.

Deres hengivne

Stephan Sindig

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets Arkiv