Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-05-22

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Stefan Sinding

Dokumentindhold

CJ laver udkast til kontrakt til Sinding

Transskription

Herved forpligter jeg mig til at udføre til "Glyptoteket" i 1te Sort carrarisk Marmor min Statue.

"En fangen Kvinde giver sit Barn Die"

for. K. 8000. (otte Tusind Kroner) betalbar naar Statuen er leveret.

Gibsmodellen tilhører Glypoteket, men jeg er berettiget til at udføre et andet Exemple i Marmor eller Bronze til Kronprindsen af Preussen.

Marmorblokken i hvad Stand den maatte befindes staar som Pant for Glyptoteket til sikkerhed for den mig i Kjøbenhavns Handelsbank d Mai 1885 aabnede Kassecredit paa 5000. Kr.

22 Mai 1885

Stephan Sinding

Fakta

Brev

Dansk

Brevet er skrevet af Carl Jacobsen på vegne af Stephan Sinding

København
København

Glyptotekets Arkiv