Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1884-11-02

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved er på vej med skib fra Triest via Corfu til Alexandria. Løytved håber, at CJ vil købe en blysarkofag af ham

Transskription

Adriatiske Hav.
Ombord paa Lloyd, S. S. "Achille".
Nov : 2 . 1884.

Kjære Herr Jacobsen.

I det Øjeblik, jeg forlod Stuttgart, modtog jeg medfølgende Breve fra M. Clermont Ganneau, Paris. De vil deri see, at M. de Clercq gjerne vil give en Afstøbning af Roret til den lille Venus, De for 2 Aar siden skjænkede det Kongl. Antik Samling, mod en Afstøbning af Statuetten.
Da dette særdeles vil interessere Etatsraad Müller, beder jeg Dem godhedsfuld at tale med Herr Müller derom; det bedste vilde være at skrive til Herr Clermont Ganneau derom, som jeg er overbeviist om, gjerne vil arrangere denne Sag.-
Hos Herr Hoffmann i Paris saa jeg en Buste fra Palmyra, med en Indskrift paa den venstre Side noget lignende, som den sidste, De modtog fra Beirut, men han forlanger 800 francs derfor - det forekommer mig meget dyrt og jeg troer, det vilde være bedre at vente med at kjøbe den, maaske finder jeg noget billigere i Damascus; skulde De imidlertid ønske Stykket, kan De skrive Ham direct.
Det skulde glæde mig at høre fra Dem, og om De Ønsker min Græske og Phönesiske Glassamling. - I Louvre fandt jeg ingen heel Blysarcophag, jeg antager derfor, det vil interessere Dem at faa min.
Skade jeg solgte Mynten fra Delphi i Berlin, den havde, efter hvad jeg er-

farede i Paris, en ubetalbar Værdi, men saaledes er det, naar jeg ikke bestemt veed, at jeg kan sende mine Sager hjem.
I faa Timer vil vi være i Corfu, men da der er Quarantaine, kan jeg ikke komme i Land, De vil derfor undskylde, at jeg sender Brevet Ufrankeret.
Paa Onsdag Aften vil vi D.V. være i Alexandrien; jeg skal strax tage til Cairo, maaske finder jeg et smukt Stykke for Dem.
Til Triest havde vi en meget trættende Reise; vi maatte tilbringe 2 Dage og Nætter paa Jærnbanen for at komme paa Skibet i rette Tid.-
Med mange venlige Hilsner til Dem, Deres Fru og Børn fra min Hustru og mig selv.
Deres Ærbødige hengivne
Julius Løytved.

Fakta

Brev

Dansk

Adriatiske hav
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895