Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1883-03-09

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver, at en afstøbning af Gautherins "Le paradis perdu" bliver afsendt fra Paris i tide til at kunne komme med på årets udstilling på Charlottenborg.
Han vil selv, om muligt, rejse til Paris for at få indtryk af, hvad der kan erhverves.

Transskription

Ny Carlsberg
9-3-83

Hr Baron Rosenørn Lehn
Det er mig en Fornøielse at kunne meddele Deres Excellence, at jeg har faaet Brev fra M. Gautherin at Gibsexemplaret af hans berømte Gruppe "Le paradis perdue" er under Afsendelse, saaledes at det endnu kan komme paa dette Aars Udstilling for derefter at kunne tilbydes Sculptursamlingen

hvis det som jeg haaber vil vinde Deres Excellences Bifald.
Originalen er i Marmor udført til den franske Stat og et andet Excemplar til mit Glyptothek
__
Desværre naaer jeg næppe at faae Paul Dubois fortræffelige Buste af M. Paul Baudry (see Gazette d.b. arts Decb. 82) tidsnok til Udstillingen i aar.
Det er iøvrigt min Hensigt, hvis min Forretning

blot nogenlunde vil tillade mig det at reise til Paris i Foraaret, netop med det Hovedøiemed at see og erfare hvilke Kunstværker der kunne erhverves for da bedre at kunne udnytte de Chancer der maate findes.
Jeg tvivler om at kunne udrette synderlig mere pr. Correspondance
__
Jeg griber Leiligheden til at takke Deres Excellence for den behagelige Dag forrige Løverdag.
Med Høiagtelse
deres ærbødige

C. Jacobsen jun.

Fakta

Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir (Jacobsen med 'k')

København

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv