Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-07-05

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen mener bestemt ikke, at Meldahl skal trække sig ud af kommunalbestyrelsen.

Transskription

Ny Carlsberg
5-7-80

Hr. Etatsraad Meldahl
Ligeoverfor Dem behøver jeg ikke at sige at ved at "tækkes" har jeg kun tænkt paa mig selv.
Grunden til at jeg gjerne ønsker et authentisk Referat af Deres Udtalelser i Aften kan vel ikke misforstaes.
De ville jo opfattes som et officielt Program og som saadant kan det vel ikke være ubeskedent at jeg gjerne vil kjende

dets Ordlyd.
Tænk dog endelig ikke paa at trække Dem tilbage fra Communalbestyrelsen; Bevidstheden om det gode De dér udretter for Smag og Skjønhed, og som ingen Anden kan gjøre saa godt som De, maa dog holde Dem skadesløs for mange Smaaærgrelser.
Og Academiet! og Udstillingen

Med venlig Hilsen
Deres hengivne Carl Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir. Jacobsen med 'k'.

København

Rigsarkivet.