Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-05-26

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen vil gerne have et møde om soklerne til de statuer, der bliver købt for Albertinalegatets midler

Transskription

Ny Carlsberg 26-5-80

Hr. Etatsraad Meldahl
Da det vist ingenlunde er for tidligt at tage Bestemmelse om Piedestalerne til Albertinafigurerne, saameget mere som Piedestalernes Natur dog maa afhænge af Pladsen hvor de skulle staa og vi altsaa allerførst maa erhverve Communalbestyrelsens Samtykke til at opstille dem paa en Plads, som vi forinden maa blive enige om i Ørsteds Park - vil jeg gjerne indbyde Dem

til et Albertinamøde og beder Dem meddele mig om det er Dem beleiligt paa Onsdag d 3de i Musæet Kl. 3.
Skulle Tiden ikke passe Dem bedes De selv angive en Tid som maa antages at passe Hr. Etatsraad Hansen.
Carstens statuen er ingenlunde opgiven baade Ploug og Madvig have lovet ikke at ville bekæmpe den naar Pladsen foran Musæet opgives.
Men jeg har udtrykkelig aftalt med Etatsr. Hansen

ikke at bringe den frem førend De kom tilbage.
Nu seer jeg nok af Deres venlige Brev at De just ikke er meget enthousiastisk for den, men derom mere mundtlig.
Imødeseende et Ord om Albertinamødet er jeg

Deres hengivne
C. Jacobsen jun.

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Rigsarkivet.