Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

Emneord: Mæcenvirksomhed

Resultater: 343

1880-03-22

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen fortæller Meldahl, at han har skrevet til Barbedienne og forhørt sig om afstøbninger af "Ajax og Patrokl…

1880-04-09

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen skriver til Rosenørn-Lehn om det følgende års indkøb af skulpturer. Meldahl skal til Paris og vil besøge …

1880-04-09

Carl Jacobsen

Den kongelige Skulptursamling

Legatet Albertinas bestyrelse påtager sig at tage sig af de skulpturer, der evt. skulle blive tilsidesat af Skulptursam…

1880-04-15

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen bestiller Silen med Baccusbarn og Den døende Galler samtidig spørger han Barbedienne, om han kan få lave…

1880-04-19

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen kommer med betragtninger over legatet "Albertina"s rolle, og han giver samtidig en opsang til Københavns …

1880-04-24

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen er kritisk overfor kvaliteten af dansk marmorhugning. Han omtaler endvidere Meldahls forestående rejse ti…

1880-05-25

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl har været i Paris og bl.a besøgt bronzestøber Barbedienne, hvor han har forhandlet om priser. Han har set Eugèn…

1880-06-07

Carl Jacobsen

Hans Peter Barfod

Carl Jacobsen har videresendt et brev fra Barfod til J.J.A. Worsaae. Han takker endvidere for et besøg hos Barfod i Aal…

1880-07-03

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen vil ikke støtte et monument til ære for kongehuset. Han erindrer Meldahl om Albertinas formål: "at udvikl…

1880-08-14

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen spørger igen Barbedienne, om han kan lave en forstørret kopi af "adoranten", som skal bruges som lynafled…

1880-10-28

Carl Jacobsen

Albert Jensen

Carl Jacobsen skriver, at bestyrelse for Legatet "Albertina" har accepteret Albert Jensens tilbud om at udføre soklerne…

1880-11-09

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen er enig med Meldahl i, at den påtænkte placering af den døende Fægter (Den døende galler) i Ørstedsparken…

1880-11-13

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen har været tilstede ved udpakningen og opstillingen af bl.a. Den døende galler i Ørstedsparken

1880-11-19

Carl Jacobsen

Rasmus Secher Malthe

Carl Jacobsen meddeler Secher Malthe, at Legatet "Albertinas" bestyrelse ikke ikke på nuværende tidspunkt kan træffe be…

1880-11-27

Carl Jacobsen

Albert Jensen

CJ skriver til Albert Jensen om Legatet "Albertinas" bestyrelses ønsker vedrørende formen på nogle piedestaler i Ørsted…

1880 formodentlig januar

Carl Jacobsen

To principper for Legatet "Albertina" foreslået af Carl Jacobsen på bestyrelsens første møde 29. december 1879.

1881-01-15

Carl Jacobsen

Henri Chapu

Carl Jacobsen første brev til Chapu. Carl Jacobsen vil gerne købe afstøbninger af fransk kunst til Danmark.

1881-02-05

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen er meget utilfreds med restaureringen af dronning Margrethe Is monument i Roskilde Domkirke.

1881-02-11

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl skriver om anvendelsen af midler fra Eibeschüttes og Brocks legater og om møde i borgerrepræsentationen. Han ær…

1881-06-01

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen sætter 10.000 fr ind på sin kredit hos Barbedienne. Han er på vej til Paris og påtænker at købe et kunstv…