Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-07-11

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Dokumentindhold

CJ skriver om sin bekymring for Ottilias sejltur til Skotland og sin længsel efter hende.

Transskription

11-7-2

Min Darling Hustru
Tak for Dit Brev, som beroligede mig ganske.
Jeg var meget ængstelig for hvordan Du havde taalt den vistnok gyselige Overreise.
Forhaabentlig har Du ikke haft nogen Meen deraf.
Her staaer Alt vel til.
Min Mama tager
s. 2
idag til Helsingør (boer i Jernbanehotellet).
Jeg ledsager hende, vi spise Frokost hos Theodora og jeg tager saa til Ellekilde, hvor Paula længes efter mig.
Nu er den ene Uge gaaet jeg glæder mig over at tænke paa at Du i dag 8 Dage er paa Hjemveien.
Jeg haaber at Du har det rigtigt fornøieligt i dit gamle Fødeland
s. 3
og at Du har Glæde af Sønnernes Selskab.
Nu maa jeg slutte, jeg hører min Moders Vogn som henter mig.
Hils Sønnerne,
Ingeborg, Ellie, Mary

Din Carolus

Fakta

PDF
Brev
København
Dalkeith, Edinburg

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens breve til Ottilia Jacobsen