Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1901-10-11

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Transskription

Fredag Kl 6
11-10-1

Min darling Ottilia
Vi havde en meget behagelig Overreise og kom i god Behold i forgaars Aften hertil.
I gaar var jeg efter Programmet deels med Poulsen paa Bryggeriudstillingen, som dog langtfra kunde maale sig med den i Stuttgart 1888.
Det var egentlig kun et ringe Udbytte jeg fik deraf, dels med Kampman paa Musæerne, som vi gik nøje igjennem.
s. 2
Om Aftenen var jeg med K i Theatret og Saa Lessings fortræffelige Tragedie Emilie Galotti udmærket spillet - Skade at Du ikke var med dér.
I dag hele Dage(n) Musæumsstudier.
Nu reise vi til Dresden til Hotel Bellevue.
Veiret er køligt men behageligt at færdes i.
Jeg haaber at Alt er vel hjemme.
Jeg fik i dag Michaels 8 Quartsider, samt Brevet fra Arndt
s. 3
Lev nu vel og hils Alle hjemme
Helge, Vagn Paula min Mama og Din Mama og Jensen
I Hast, har en Vogn til Bahnhof
Din
Carolus

Fakta

PDF
Brev

Carl Jacobsen på rejse fra 9/10 til 28/10 til bl.a. Berlin, Mantova, Padova, München sammen med Poul C. Poulsen og Hack Kampmann

Berlin

Hotel Du Nord
Vorm. Reinhardts Hotel
B. Seifert
Berlin W
Unter den Linden 32

København
Hack Kampmann
Poul Poulsen

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens breve til Ottilia