Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1908-01-05

Afsender

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Helge er sengeliggende efter en øreoperation

Transskription

[omvendt] P.S. Vent med at røbe Eders Gave til Du er her i Byen og har seet, hvad vi har faaet.

Jan, 5te 08.

Min Kære Theo.
Saa mange Tak for dit velkomne Brev; Josephine beder mig hilse Dig. Jeg skriver dette liggende i Sengen idet jeg er bleven opereret paa mit venstre Øre. Et Øre-ben har forskudt sig

Angaaende dit Toilette til Brylluppet er det Skik at bære højhalset after-noon dress with hat to watch. Det bliver ihøj Grad et fint og fashionabelt Bryllup, det bedste Selskab fra Edinburgh

Med Hensyn til Smykker bærer hun kun Diamanter, Perler, Turkiser og lyse Coralls, mørke Coraller= Mamas staar slet ikke til hendes Tizianhaar og friske teint, hvorfor jeg anmoder Dig om for Fremtiden

at disponere over min Daabsgave til Mama samt Alexandrinerne. Hun (Joe) er ret lille og klæder sig med den ydrste Smag og er med Hensyn til Juveler meget kritisk og forsigtig med ikke at bære noget som hun er for ung eller lille til. Jeg vilde sætte Pris paa at forære hende enten Erland's Armbaand eller Edelweis. Jeg synes

at naar jeg giver Dig Corallerne og omtalte Armbaand iBytte at jeg da kunne faa Edelweis.
Joe og Du er jeg vis paa vil holde af hinanden fra første Øjeblik, hvorimod hun intet har til fælles med Johanne. Hun er saa lig Mama at jeg er saa lykkelig over at have Een hvem jeg kan vie mit Livs Kærlighed.

Love Helge

Hilsen til Tullerne

Fakta

Brev

Dansk

Edinburg

24 Albany Street
Edinburgh

København

Carlsberg Arkiv