Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-02-17

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Krøyer beklager, at han ikke har kunnet deltage i kunstnernes deputation til Carl Jacobsen i anledning af sammenlægningen af Gl. og Ny Carlsberg.

Transskription

Bredgade 43
17 Februar
1902

Kjære Hr. Carl Jacobsen
Jeg havde anmeldt mig til Deltagelse i den Deputation, som i dag paa Akademiets - overhovedet paa danske Kunstneres Vegne -skulde bevidne Dem al den Taknemmelighed og Beundring de allerede i mange Aar har Opfyldt os overfor Dem og Deres grandiose

Offervillighed og Deres glødende Interesse for kunsten.
Det er vel navnlig Deres sidste store Tanke, Sammensmeltningen af Gamle og Ny Carlsberg - en Plan hvis Detaille jeg endnu ikke har haft Lejlighed til fuldt at sætte mig ind i, men hvis Følge sikkert vil blive til uberegnelig Gavn for Kunsten i Danmark - der har givet den direkte Anledning til

Deputationen i dag
Jeg blev ved en dum Tilfældighed forhindret i at møde i dag, men jeg beder Dem være forsikret om, at Deputationens Maal og Mening havde min fuldeste Sympathie.

Deres
P.S. Krøyer

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Skagen
København

Carlsberg arkiv