Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1922-11-29

Afsender

Helge Jacobsen

Modtager

Sophie Holten

Dokumentindhold

HJ bestiller et 'Jesuhjerte-billede' til kirken på Jagtvej.

Transskription

29de Nov
-22.

Højtærede Frøken Sofie Holten.
Maa jeg herved takke for Deres elskværdige Skrivelse af d. 28de ds
De maa nu ikke opfatte min Udtalelse til Frk. R. Som en "Henvisning" til Dem som saadan; jeg fremførte blot i Samtalens Løb en Formodning om at Kgl. Bibliotek sikkert havde hvad de kunde ønske at bruge N.C. Fondet (ikke Carlsbergfondet) er intet Understøttelsesfond, hverken for Videnskabsmænd eller Kunstnere, dets Formaal ligger paa ganske andre Omraader.
Ang. mit Forslag om et Jesuhjerte Billede skal jeg blot anføre, at jeg meget gerne vilde at De - som Dansk - kunde vilde[?] løse denne

Opgave. Jeg har tænkt at forære et saadant Billede til Kirken paa Jagtvejen, men foretrækker helst [?] et dansk Billede af en Dansk Katolik for indførte ... Billeder.
Billedets Maal bør være, mener jeg, c. 55 cm Bredde - ...75-80 cm Højde (Lærredet paa Blændrammen). Rammen skal jeg nok efter Deres Samtykke .. og sørge for -vedrørende Prisen - ..da foretrækker jeg som Bestilleren at faa et Overslag fra Dem. Meget mere end 1000 Kr. havde jeg dog ikke tænkt, synes man (jeg og Kirken) om det kunde jeg tænke mig at bede Dem gøre et andet til Sacramentskirken.
Lyset falder i Jagtvejskirken fra Vest i Sakramentskirken fra Ovenlys.
Ventende at høre nærmere fra Dem med Ærbødighed
Deres forbundne
Helge Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København
Roskilde

Ny Carlsbergfondets arkiv, Helge Jacobsens kopibog