Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-09-01

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen takker for et uventet forskud fra Carl Jacobsen.

Transskription

10, Vodrofsvej, V. d. 1/9 - 82.

Kjære Hr. Jacobsen,
Igaar modtog jeg Deres venlige Brev af 30 d. m. med indlagte 1500 Kr., som ville finde deres passende Anvendelse i mit Byggeri, om end jeg ingenlunde havde gjort Regning på nogen Udbetaling paa Billedernes nuværende Stadier.

Jeg haaber ikke at vore sidste Seancer skulle have anstrengt Deres Hustru for meget, under alle Omstændigheder finder jeg det fuldstændig rigtigt nu at gjøre et Ophold.

Med venligst Hilsen
Deres hengivne
L. Tuxen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets Arkiv