Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1900-05-31

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Dokumentindhold

Om en takkeskrivelse fra Betty Hennings og indvielsen af den snoede skorsten.

Transskription

Hilsen til Th og Edgar. Ny Carlsberg 31-05-00

Min darling Ottilia.
Indlagte Skrivelse fra Fru Hennings er saa smuk at jeg synes Du skulde see den. Du gjemmer den naturligviis.

I dag lagde jeg den sidste Steen paa Skorstenen. Jeg holdt en lille Tale og lod Champagnen knalde deroppe. Beckmann svarede og udbragte et Leve for mig.
Jeg turde dog ikke tage Vagn derop, skjøndt det gjorde mig ondt ikke at have ham med.
Jeg har tabt 3 Pund, veier nu 187 pund.
Lad mig vide pr Omgaaende om vi skal bo i H. des deux mondes, eller om Du foretrækker H. du Louvre
.
Din C

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Paris
Betty Hennings
Vagn Jacobsen

Glyptotekets arkiv