Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1904-03-01

Afsender

Auguste Rodin

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Følgebrev til regningen på den marmorblok 'Kysset' er hugget af.

Transskription

182, rue de l’université

1.3.1904

Monsieur le Docteur
J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci joint la facture du bloc de marbre du Baiser.
Recevez je vous prie Monsieur le Docteur mes respectueuses salutations.
Pour m. Rodin
R. Chérny
secrétaire

Fakta

PDF
Brev

Brevet er skrevet af Rodins sekretær R. Chéruy.

Paris
København

Glyptotekets arkiv.
D Breve til Carl Jacobsen fra Auguste Rodin

MIN 0609