Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1900-06-05

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Dokumentindhold

CJ aflyser en tur til London, fordi markisen af Landsdowne alligevel ikke vil sælge to skulpturer fra sin samling.

Transskription

s.1
Til Madame Ottilie Jacobsen
Hotel des deux mondes
22 Avenue de l'opera
Paris
s. 2
Ny Carlsberg 5-6-00
Darling Ottilia,
Idag fik jeg begge Dine Breve. Jeg reiser paa Torsdag Kl 12 og vil prøve at reise lige igjennem saa at jeg kan være i Paris Fredag Aften. Hvis jeg bliver træt stopper jeg op i Kölln eller Aachen, og telegraferer da naar jeg kommer. Vi komme ikke til England denne Gang. L. er ikke tilbøielig til at sælge de Hovedstykker som jeg har nævnet, og hans Hushovmester fraraader mig at reise til L, hvis det kun er for at kjøbe - derimod skal jeg naturligviis være velkommen hvis jeg alligevel skal til London og ønsker at see Samlingen. Men det er jeg ikke, nu koncentrerer vi os paa Paris.
Hils Theodora og Edgar.
Din Carolus
Betty Lind har faaet stærk Lungebetændelse men er i dag lidt bedre

Fakta

PDF
Brev

Fotokopi af det originale brev.

København
Paris

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens breve til Ottilia Jacobsen