Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-01-08

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ fortæller Meldahl at Ildefonso-gruppen er omtalt i Victor Rydbergs "Romerske Dagar".

Transskription

Ny Carlsberg 8-1-80

Det er ikke i Tidskriftet men i Victor Rydbergs "Romerske Dagar" (det svenske Originalværk ikke den danske Oversættelse) at Ildefonsogruppen findes omtalt.
Jeg eier det ikke selv men har dog skaffet et Exemplar til Laans til Etatr Hansen, haabende at De maa kunne faae et fra Academiets Bibliothek

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Rigsarkivet.