Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1900-10-21

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Auguste Rodin

Dokumentindhold

Carl Jacobsens første store bestilling af Rodin skulpturer.

Transskription

Hotel Regina

2 Place de Rivoli
Paris le 21-10-1900

Monsieur Rodin

La formalité du consentement de la di rection est accomplie.
J'ai donc le plaisir de confirmer par la présente les diverses commandes que j'ai eu l'honneur de vous annoncer hier pour le compte de "La Glyptothèque Ny Carlsberg" - Musée de sculpture à Copenhague.

1) Les bourgeois de Calais, bronze grandeur de l'original.
2) L'age d'airain, bronce grandeur de l'original.
3) Victor Hugo buste, bronce grandeur de l'original.
4) Puvis de Ch. buste, bronce grandeur de l'original.
5) Falguière buste, bronce grandeur de l'original.
6) Le baiser grandeur de l'original Marbre 1er qualité de Carrare.
s. 2
L'execution de ce groupe ne sera pas moins soignée que celle de l'original en marbre et vous avez même promis de bien executer aussi la jambe gauche de l'homme.
Vous avez en outre eu la bonté — toutefois sans rien promettre — de refléchir si vous pouvez enlever une partie du marbre cru qui cache la poitrine gauche de l'homme.
Pour ces 6 numeros le paiement sera 70000 tr (soixante dix mille francs) + le bloc de marbre, qui vous sera remboursé d'après la note du vendeur.


La somme sera payable
s. 3.
par un quart chaque année pendant quatre ans. Le dernier versement aura donc lieu de 20 octobre 1904, attendu que tout est livré avant cette date.
L'emballage est à la charge de la Glyptothèque. Vous avez fait don à la Glyptothèque de 1 ) votre modèle original en plâtre du buste de Victor Hugo - si vous l'avez encore, et 2) d'un exemplaire en plâtre de votre propre buste fait par Falguière, et m'avez promis de me faire savoir à quel prix nous pouvons en avoir ou bien un bronce ordinaire ou bien un "cire perdu".
s. 4
Comme la Glyptothèque tient à posséder votre groupe le baiser terminé de votre propre main elle ne sera pas obligé de l'accepter s'il n'est pas terminé avant votre mort.
Je vous prie, Monsieur, de confirmer de votre part que nous sommes bien entendus.
Je resterai ici jusqu'à Mardi après-midi.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.
Pour la direction de la Glypt. N.C.
Carl Jacobsen

Oversættelse

Hotel Regina
2 Place de Rivoli
Paris d. 21-10-1900
Hr. Rodin
Formaliteterne i forbindelse med direktionens accept er nu i orden, og det er mig en glæde med dette brev at kunne bekræfte de forskellige bestillinger, som jeg i går meddelte Dem på vegne af Ny Carlsberg Glyptotek: Museum for skulpturer - København.
1) Borgerne fra Calais, bronze i originalstørrelse
2) Bronzealderen, bronze i originalstørrelse
3) Victor Hugo, buste, bronze i originalstørrelse
4) Puvis de Ch. buste, bronze i originalstørrelse
5) Falguiére, buste, bronze i originalstørrelse
6) Kysset, originalstørrelse. Førsteklasses marmor fra Carrara.
Denne gruppes udførelse bør ikke være mindre omhyggelig end marmororiginalens og De har endog lovet at udføre mandens venstre ben omhyggeligt også. De har endvidere været så elskværdig at overveje - dog uden at love noget – om De kunne fjerne en del af den ubearbejdede marmor som skjuler mandens venstre bryst.
Betalingen for disse 6 værker vil være på 70000 fr. (halvfjerds tusinde francs) + marmorblokken, hvor summen vil blive Dem refunderet i overensstemmelse med sælgers regning. Summen vil blive betalt med en fjerdedel hvert år over 4 år. Den sidste rate vil finde sted d. 20 oktober 1904 under forudsætning af, at alt er leveret inden denne dato.
Emballagen bliver betalt af Glyptoteket. De har skænket Glyptoteket 1. Deres originale gipsmodel til Victor Hugos buste - hvis De stadig har den, og 2. et gipseksemplar af Deres egen buste udført af Falguiére. Endvidere har De lovet mig, at finde ud af til hvilken pris, vi kan få den, enten i almindelig bronze eller i »cire perdue«. Da Glyptoteket lægger vægt på at besidde Deres gruppe Kysset« fuldstændiggjort af Dem selv, så vil det ikke føle sig forpligtet til at modtage den, hvis ikke den er færdiggjort før Deres død.
Jeg beder Dem bekræfte, Hr. Rodin, at vi er enige om dette.
Jeg bliver her lige til tirsdag eftermiddag.
Med højagtelse,
På vegne af Bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek.
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Paris
Paris

Glyptotekets arkiv.

MIN 0611; MIN 0606; MIN 0609; MIN 0613; MIN 0614;