Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1900-10-25

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Dokumentindhold

CJ skriver fra Paris, at han har været i teatret og derfor har ændret sine rejseplaner. Endvidere ønsker han at se Musée Galliera, som han lige er blevet bekendt med

Transskription

Amata!
Jeg telegraferede i dag at jeg vilde reise i morgen Fredag Aften til Rotterdam - men - i dag har Théatre francais givet en Formiddagsforestilling Ødipe roi af Sophokles med Mounet-Sully som Ødipus. Det kunde jeg ikke staae for
s. 2
glad er jeg at jeg saae det - men det tog jog det Meste af den nu korte Dag at jeg ikke fik stort andet at see.
Tilmed opdagede jeg et nyt Museum: Musée Gallièra skjænket Paris af en Privatmand - det er altsaa i een Henseende et Sidestykke til vort Glyptothek.
Jeg vil derfor see det. Jeg reiser
s. 3
derfor først paa Søndag Aften. Vil være Mandag i Rotterdam "New Bath Hotel".
Tirsdag og Onsdag Kölln og kommer Torsdag til Kbhvn, som jeg har bestemt.
Det har været koldt og ikke videre behageligt Veir i den forløbne Uge, men i dag er det mildt og deiligt nu
s. 4
vrai été St Martin!
jeg har besøgt Chaplain og gjort et stort Udvalg af hans Medailler til Glypt - han bad mig hilse dig.
Gid jeg havde haft Dig her. Paris er deilig men uden Dig er der til al Deilighed kun knyttet et Savn.
Du min elskede Hustru! 1000 Kys fra Din
Carolus
Hils Børnene og Moderen og Jensen!

Fakta

PDF
Brev
Paris
København

Glyptotekets arkiv. Breve fra Carl til Ottilia Jacobsen