Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-06-18

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Laurits Tuxen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen ønsker Tuxen tillykke med 'den rosende omtale' for maleriet af Ottilia. Han har ikke noget imod, at det også bliver udstillet i Gent.

Transskription

18 6 6

Kjære HR. Tuxen
Til Lykke med Mention-honorable!
Jeg har ikke noget imod at Maleriet udstilles i Gent, det skulde meget glæde os om detogsaa kunde høste Dem et Laurbærblad dér.
Jeg har indbetalt de 11250. Kr. for de to Malerier til Privatbanken og i Henhold til vor Samtale bedet Tietgen sætte dem ind paa 3 Maaneder hvorved der jo faaes en høiere

Rente
Her hjemmefra Intet Nyt. Sinding arbeider paa en Original Frise Einheriernes Kamp istedetfor at gjøre Ragnarokfrisen færdig.
Jeg troer at han vil faa Ære af den.
De hjerteligste Hilsener til Deres fortræffelige Hustru som til Dem selv fra os begge.

Au revoir à Athenes!

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Paris

Glyptotekets Arkiv