Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1894-05-09

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Ottilia må ikke stå ud af sengen den første uge, men CJ har tiltro til, at det varme sommervejr vil gavne hende.

Transskription

Helge Jacobsen
Ny Carlsberg
Copenhagen

s. 2
Brasserie du pêcheur
9-5-94

Min kjære Dreng, Mama ligger her i Sengen og maa ikke komme op før i næste Uge. Du maa endelig skrive til hende, det vil glæde hende. Det er den deiligste Sommer her; forhaabentlig vil Mama komme sig hurtigt i det varme Veir, naar hun blot først kan komme lidt op.
Hils alle
Din kjærlige Fader C.J.

Fakta

PDF
Brev
København
Chicago

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.