Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1910-11-19

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Rudolph Tegner

Dokumentindhold

Carl Jacobsen godkender Rudolph Tegners forslag til Danserindebrønden, som herefter skal være monumentets navn. To ud af de tre danserinder stemte for Tegners forslag.

Transskription

Carlsberg
19-11-10

Hr. Rudolph Tegner
Herved har jeg den Fornøielse at godkjende Deres Tilbud af 16ds paa Udførelsen af Dandserinde Brønden.
Dette skal være dens Navn. Jeg lod Damerne selv afgjøre hvilken Skizze de vilde foretrække. Der var da to Stemmer for Deres og en foretrak Bonnesen, men sluttede sig gjerne til Deres.
Men - ogsaa Dandserinderne ønskede at Figurene vare noget slankere.

Jeg beder Dem nu paabegynde Arbeidet.
Deres hengivne

Carl Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København
Hellerup

Glyptotekets Arkiv