Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1910-09-28

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Hans Beck

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver til balletmesteren ved det Kongelige Teater Hans Beck og tre solodanserinder om sine tanker vedrørende Danserindebrønden.

Transskription

Høistærede Hr. Balletmester Hans Beck
Høistærede Damer
Frøken Grethe Ditlevsen
Fru Elna Jensen Lauesgaard
Frøken Emilie Smith

Mine Tanker om det paatænkte Kunstværk have hurtigt taget en bestemt bestemt Form, nemlig en Springvandsgruppe.
Det synes ogsaa at være den som meest interesserer Almenheden.
Jeg tænker mig altsaa de tre Damer dandsende en lidenskabelig Runddands holdende hinanden i hænderne, paa Randen af en lille Kumme, i hvis Midte en lille Vandstråle springer op; ikke for tit for ikke at tage Opmærksomheden fra Figurerne.
Der skal være et sprudlende Liv i Dandsen som til Musikken af Taranteller i Napoli, netop saaledes som De, mine Damer er Mestre

for at gjøre det.
Klædedragten maa efter min Mening være løs og viid, opkiltet til Knæene, Haaret løst – alt flagrende.
Uden at være Ba....tristheden skulle de være et Udtryk for Livsgæden. Deres egen om næsten kaade Livslyst.
Men jeg er bange for allerede at have sagt for meget; thi det er jo ikke mig, som skal componere Gruppen men Balletmesteren og Dem selv.
Jeg kunde have lyst til at vise Dem nogle Dandserinder i Glyptoteket, som bedre end mine Ord kunde give Dem Forstaaelse af Opgaven.
Gruppen maa absolut ikke have Plads paa Kongens Nytorv eller et andet befærdet Sted. Men den maa staa paa et stille Stemningsfuldt Sted. De dandser ikke for Folks Fornøielses Skyld, men i løsladt Omgivenhed for Deres egen.
Endelig mener jeg at der skal være Portraitlighed for at vore Efterkommere skulle kunne see hvor indtagende de Kvinder have været, som deres Forfædre have æret og elsket.
De tre glade Piger paa Springvandet skulle hedde Emilie; Elna og Grethe.
Ja, det er saaledes at jeg tænker mig det. Har De Noget som er bedre ja saa, saameget bedre
Deres ærbødige
Carl Jacobsen

Carlsberg
28-9-10

Fakta

Brev
København
København

Ny Carlsberg Glyptotek. Carl Jacobsens kopibøger bd. 7