Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1905-04-13

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Paula Jacobsen

Dokumentindhold

Rejsebrev fra Athen

Transskription

Phaleron Torsdag Aften 13-4-5

Min kjære Paula

Paa Falderebet førend Afreisen kan jeg sende Dig et Par Ord.
Vi have lige forladt Athen og ere her i Phaleron i et pragtfuldt Hotel som Du seer her paa Papiret. I aften reise vi til Nauplia Tiryns Argos Mykene osv.

Athen er deilig, baade ved sine store Minder og de skønne Ruiner som endnu findes, men ganske særligt ved det deiligt klare Lys som fremhæver alle Omrids og en reen deilig Luft som vi slet ikke kjende hjemme.
Paa denne Tid af Aaret er Varmen nu allerede stærk, som paa de varmeste Sommerdage hjemme; men om en Maanedstid kan den være reent uudholdelig.
Nu ringer det og jeg maa slutte ligesom jeg har

begyndt
Lev vel, hils Dem hjemme, hav det godt, vær flittig i Skolen.
Kjærligst hilset
fra Din Papa som tænker paa Dig tidlig og sildig.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Athen

Ny Carlsberg Glyptoteks arkiv. Breve fra Carl Jacobsen til Theodora Jacobsen.