Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-07-12

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Dokumentindhold

Om Helge og Vagns uddannelse i Chicago og opstillingen af broncestatuen af P. Dubois på Glyptoteket.

Transskription

12-7-2

Min darling Amata
Postgangen til Edinburg er langsom. Dit Brev som jeg fik i dag var paa ægte Dameviis ikke dateret; men da Poststemplet var den 9de antager jeg at det er skrevet samme Dag.
Jeg skrev til Dig i Torsdags og jeg haaber at Du har faaet det Brev kort efter at Du havde afsendt Dit.
Jeg skrev atter igaar eller i forgaars og jeg skrev til Sønnerne i gaar Aftes.
Alt staaer fremdeles vel til herhjemme paa alle Steder.
Den Plan at lade Sønnerne følge med U. til Chicago
På langs af papiret: Husk at købe nogle (6-8 stykker) Ivorypaper til Lead-pecil Calepin en dejlig stor saa store som muligt
s. 2
seer jo meget pæn ud, men den har dog sine Betænkeligheder.
U vil reise til Vinter eller Foraaret.
Det passer meget daarligt. Sønnerne skal følge Skoleplanen hos Henius. Men Undervisningen begynder om Efteraaret. Der er vel et Sommerkursus som begynder i April, men Poulsen siger at det næppe kan nytte at følge det.
Der er nemlig saa hedt om Sommeren i Chicago at det vil være meget uheldigt at være i Byen paa den Tid.
Nogen Fart i Arbeidet kan der ikke være i den stærke enerverende Varme.
Det er derfor ikke værdt - det vil ikke være klogt -
s. 3
at træffe nogen bindende Aftale med U. om en Reise til Chicago til Vinter eller Foraar.
Skolen i Chicago maa de gjennemgaa og Examen dér maa de tage, hvis de nogensinde skal have Haab om at blive paa Carlsberg. Dette maa staae klart for dem.

Jeg glæder mig til at jeg nu snart skal see Dig igjen.
Det er godt nok at see paa Uglen paa Loftet og paa Papegøjerne paa Væggen ved Dit Værelse on paa Vasen i Spisestuen, men Du er der ikke, Værelserne ere tomme - meget tomme -
s. 4
Dette maa dog ikke forhindre Dig i at lægge en Uge til Dig i at lægge en Uge til - Din Retourbillet gjælder vel ligegodt for næste Skib. Hvis Du har Lyst til at gjøre en Tour til Høilandene maa Du ikke afholde Dig derfra.
Ellers vil dette Brev, som vel kommer til Dig paa Onsdag paa Onsdag være det sidste Du kan faae fra mig.
Glem ikke at sende Telegram til Dubois, det er hans Fødselsdag paa Fredag. Jeg skriver til ham at jeg feirer den med at opstille hans Broncestatue, som netop er kommen, paa Glyptoteket!
Hils Sønnerne, Mary, Ellie og Ingeborg. Hilsen til Dig selv fra Din gamle Mand, som længes efter, savner og elsker Dig
Carolus

Fakta

PDF
Brev
København
Dalkeith, Edinburg

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens breve til Ottilia Jacobsen