Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1908-11-21

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ vil gerne males af Krøyer sammen med sin datter Paula, men ikke ved elektrisk lys. Derfor må det vente til marts måned.

Transskription

Carlsberg
21-11-8

Kjære Krøyer
Jeg vil overordentlig gjerne males af Dem sammen med min Datter Paula (18 Aar). Men for Tiden kan det absolut ikke lade sig gjøre.
Jeg vil ikke males ved elektrisk Lys, men ved Dagslys.
Men da jeg er optaget hver Dag fra om Morgenen indtil Kl 1 eller 1½ og det nu allerede er halvmørkt hele Dagen blive vi nødt til at udsætte det til lysere Dage

Førend i Marts maaned kan jeg ikke sidde Model
i øvrigt har jeg lovet Paula at reise til Italien eller et andet Sted. (Ægypten eller det hellige Land).
Skulde jeg følge den sidstnævnte Plan vilde jeg nødvendigvis være borte en Del af Januar, hele Februar og Marts.
Jeg maa derfor nøies med at bede Dem om at have Sagen ”in mente” til Foraaret.

Venligst Hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger. Bd. 15, 'Moderne Kunst' dec. 1899 - dec. 1913.