Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1910

Afsender

Rudolph Tegner

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Rudolph Tegner inviterer Carl Jacobsen til at komme ud til Hellerup og se udkastet til Danserindebrønden.

Transskription

6. Lemchesvej. Hellerup

Hr. Dr. phil. Directør.
Carl Jacobsen.

Idet jeg takker Dem for Deres Brev glæder det mig at kunde meddele Dem at jeg tror den Maade De ønsker Balletbrønden komponeret og fremstillet paa falder sammen med det Udkast jeg fortiden arbejder paa: De tre Danserinder, der i livlige Bevægelser danser rundt paa Kummens Rand, holdende hverandre i Hænderne, klædte i lette gevanter -

men da jeg meget gerne vilde rette mig efter Deres Ønsker og Udkastet nu er saa langt fremskredet i Udførelsen vilde jeg gerne bede Dem vise mig deres Velvillie at tage det i Øjesyn en Dag De kunde afse Tid til at tage herud -

De vil sikkert forstaa hvilken Betydning det vilde have for mig om De saa Udkastet nu -

Saa om Stillingerne og Kompositionerne passede Dem - De kunde da give mig Vink om De havde tænkt Dem det anderledens. -

Jeg kunde da senere bringe udkastet ind til Dem saa De ikke yderligere behøvede at ulejlige Dem herned,

Deres ærbødige
Rudolph Tegner

Jeg skal være til Stede naar De ønsker det -

Fakta

Brev

Dansk

Afventer nærmere datering

Hellerup
København

Glyptotekets Arkiv