Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1913 med senere tilføjelser

Ophavsmand/nøgleperson

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

'Fortegnelse over de af Dr. Carl Jacobsen til det Offentlige skænkede Kunstværker foruden de i Ny Carlsberg Glyptotek beroende'.

Transskription

Fortegnelse
over de af Dr. Carl Jacobsen til det Offentlige skænkede Kunstværker foruden de i Ny Carlsberg Glyptotek beroende

Boulevarderne Side 1, 2,

Niels Brocksgade 3,

Glyptotekshaven 4,

Tietgensgade 5,

Aborreparken 6,

Vesterbrogade 6

Ørstedsparken 7,

Botanisk Have 9,

Kongens Have 10,

Østre Anlæg 11,

Grønningen 12,

Langelinie 13,

Trondhjems Plads 13,

Helligaandskirken 14,

Kgl. Bibliotek 14,

Dr. Louises Bro 15,

Landbohøjskolen 16,

Smallegade 17,

Paa Glyptotkesbygningen udvendig 18,

Raadhuset 19,

[næste spalte]

Studenterforeningen 20,

Universitetet 21,

Polytekn. Læreranstalt 22,

Ny Carlsberg 23,

Ved Jesuskirken 24,

Paa - - , 25

Idrætsparken 26,

De med et rødt Kors mærkede ere anskaffede af Legatet Albertina [tilføjet af Carl Jacobsen]

1.

Paa Boulevarden

Vilh. Bissen:
Drengen paa Hesten

A. L. Barye
Theseus og Kentauren Bianor

L. Marqueste:
Nessus og Deianeira

A. Rodin:
Borgerne fra Calais [med blyant tilføjet] Skænket af Ny Cf. see Brev fra Magistraten af 17/9 21.

Th. Stein:
A.J. Carstens Monument

L. Brandstrup: [med rød blyant ] flyttet til Glyp's Gaard

x Kolberg:
Satyr

Bonnesen: (Flyttet til Trondhjems Plads.)
Diana tilhest (Betalt af G. med 13.000 Kr., se Bilag 130 og 137 /1909-10

x A. Cain:
Løvegruppen

Ludvig Brandstrup
Zoega -Monumentet [med blyant] I indre Have, Glyptoteket.

A. Barye

Siddende Løve

Løve og Slange

Vincot
Hestebetvingeren (Betalt af F. med 21.540 Kr, se Bilag 56/1911-12

/vende

2.

Landowski
Kains Sønner [med blyant tilføjet] Skænket Kommunen af Legatet "Albertina" se Brev fra Magistraten 17/9 21 (Fondet har her til betalt 3.615 Kr, se Bilag 83/1911-12

Carl Bonnesen
2 Flagmaster (F. Bilag 169/1912-13, 10.900 kr.)
Musikken (F. Bilag 151/1912-13, 6000 kr.

3.

I Niels Brocks Gade

C. Meunier
Støberiarbejder
Saamand
Havnearbejder

J. Dalou
Arbejder

4.

I Glyptotekshaven

C. Meunier
Kærlighed

Chr. Freund
Bocciaspiller

A. Rodin
Grubleren

E. Guillaume
Høstmand

Michelangelo
Pietà

Jouffroy:
Den første Hemmelighed

5.

I Tietgens Gade

Drukken Satyr Originalen i Neapel. [tilføjet af Frederik Poulsen]

Roger-Bloche:
De fryser

Lysippos
Apoxyomenos Original i Vaticanet [tilføjet af Frederik Poulsen]

L.M. Schwandthaler: [ tilføjet med blyant] Flyttet til Kongens Have, derfra tilbage til Glyps Gaard d. 1/2 16
Nymfe

A. Boucher:
Ved Maalet

Hamo Thornycroft
Teucer (Bueskytten)

6.

I Aborreparken
X Th. Stein
Vandbærer (paa Øen)

X O. F. T. Evens:
Fisker

X Vilh. Bissen
Tubal-Kain

7.

I Ørstedsparken

X Bryderne Originalen i Florens (Uffiziene) [tilføjet af Frederik Poulsen]

X Sliberen Originalen i Florens (Uffiziene) [tilføjet af Frederik Poulsen]

X Hvilende Hermes Originalen i Museet i Neapel [tilføjet af Frederik Poulsen]

H. Chapu

X Jeanne d'Arc i Domrémy

X Apollo Belvedere Original i Vatikanet i Rom [tilføjet af Frederik Poulsen]

X Silen med Bacchisbarnet Originalen i Louvre, Paris. [tilføjet af Frederik Poulsen]

X Satyr med Fløjte i Haanden Originalen i Kapitolinske Museum, Rom [tilføjet af Frederik Poulsen]

L. Hasselriis

X Satyr sugende Vand

X Døende Galler Originalen i Kapitolinske Museum, Rom [tilføjet af Frederik Poulsen]

Myron
X Discuskaster Originalen i Vatikanet, Rom.

X Satyr med Dreng paa Ryggen Originalen i Museet i Neapel [tilføjet af Frederik Poulsen]

X Bækkenslageren Originalen i Uffizierne, Florens [tilføjet af Frederik Poulsen]

Praxiteles
X Firbensdræberen Originalen i Louvre, Paris [tilføjet af Frederik Poulsen]

X Fløjtespillende Satyr Originalen i det Kapitolinske Museum, Rom [tilføjet af Frederik Poulsen]

8.

9.

Botanisk Have

Sandalbinderen Originalen i Landsdownehouse, England. [tilføjet af Frederik Poulsen]

Narcissos Originalen i Louvre, Paris [tilføjet af Frederik Poulsen]

Amazone Originalen i Rom, Vatikanet (Museo Pio Clementino) [tilføjet af Frederik Poulsen]

Myron
Dicuskaster Palazzo Lancelotti, Rom [tilføjet af Frederik Poulsen] [med hovedet drejet]

Athene og Marsyas Marsyas i Lateranet, Rom Athenes Hoved i Dresden Kroppen i Louvre Sammenstillet i Gibsmuseet i München [tilføjet af Frederik Poulsen]

Diana Originalen i Louvre (Artemis fra Gabii) [tilføjet af Frederik Poulsen]

Athene Hoved i Bologna, Torsoen i Dresden.

Artemis fra Versailles
Aug 1913 [tilføjet med blyant]

10.

I Kongens Have

Th. Stein
Liden Gunver

Aksel Hansen
Ekko

Le Duc
Hjortegruppen

Brock, Thos. Sir
Et farefuldt Øjeblik (opstillet Marts 1913) [tilføjet med blyant]

_Tegner, Rudolf
Danserindebrønden (- Juni 1913) [tilføjet med blyant]

Schwanthaler
Nymfe Kommen tilbage til Glyps Gaard d. 1/2. 16 [tilføjet med blyant]

11.

Østre Anlæg

Michelangelo:
David

X Aron Jerndahl:
Det lider mot Skymning

Kong Arthur af England Fyrst Arthur af Bretagne (Staar endnu i Glyptoteket, Novbr. 1913) [tilføjet med blyant]

12.

I Grønningen
X Steph. Sinding
Valkyrie

13.

Paa Langelinie
Hvidtfeldts Monument

John Børjeson
Svømmeren

C. Aarsleff
Badende Yngling

Edv. Eriksen
Den lille Havfrue

Ernst Herter
Odysseus som Skibbruden Taget tilbage staar i Glyps Gaard [tilføjet med rød blyant]

Paa Trondhjems Plads

Bonnesen:
Diana tilhest.

14.

Ved Helligaandskirken

X Hansen-Jacobsen:
Døden og Moderen

Ved det kgl. Bibliotek

Demosthenes Originalen i Vatikanet, Rom [tilføjet af Frederik Poulsen]

Tegner
Jordbunden (Juni 1913)

15.

Ved Dronning Louises Bro

X Nilen Originalen i Vatikanet, Rom [tilføjet af Frederik Poulsen]

X Tiberen Originalen i Louvre, Paris. [tilføjet af Frederik Poulsen]

16.

I Landbohøjskolens Have

Vilh. Bissen
Malkepige

17.

I Bassinet udenfor Frederiksberg Haves Indgang fra Smallegade

Springvandsgruppe

18.

Paa Glyptoteket udvendig

Michelangelo
Moses, Statue

R.F. Larche
Paul Dubois, Statue

Laokoonsgruppen, gruppe Originalen i Vatikanet. [tilføjet af Frederik Poulsen]

Athene Velletri, Statue Originalen i Louvre, [tilføjet af Frederik Poulsen]

To St. Markusheste, 2 Statuer Venedig [tilføjet af Frederik Poulsen]

L. Fagel
J.B. Carpeaux, Buste

2) J.A.G. Falguière
1) L.H. Marqueste do

2) A. Rodin
J.A.G. Falguière do

C. Meunier
Selvportræt

19.

Paa Raadhuset

Chr. C. Peters:
Peter Villemoes

20.

I Studenterforeningen

Chr. C. Peters:
Diogenes

21.
I Universitetet
M.J.A. Mercié
David

22.

Polyteknisk Læreanstalt

Ørstedsstatuen med Tilskud fra den polyt Læreanstalt [Carl Jacobsens tilføjelse]

23.

Paa Ny Carlsberg Bryggeriet

Stephan Sinding:
Klokkeslagerne (ved Uhret)

Adoranten (paa Taarnet) Originalen i Berlin [tilføjet af Frederik Poulsen]

Ceres (Elefanttaarnet) Originalen i München [tilføjet af Frederik Poulsen]

Merkur -

Bonnesen:
Thorgruppen

Øglen (paa Balustraden)

24.

Ved Jesuskirken

Jerichau
Krucifiks

Hansen-Jacobsen
Trold

25.

Paa Jesuskirken

Jesusfiguren over Kirken

Engel paa Hjørnet af Taarnet

Engel paa Toppen af Taarnet

Den gode Hyrde

26

I Idrætsparken

Geyer
Bueskytten (4 m høj) juni 1913 [tilføjet med blyant]

Myron
Diskoskaster

Lysippos
Apoxyomenos (Skraberen)

Polykleitos
Spydbærer (Doryphoros)

27.

Fakta

PDF
Værkfortegnelse

Dansk

København

Ny Carlsbergfondets arkiv