Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-08-09

Afsender

Auguste Rodin

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om "Skyggen", "Victor Hugo" og om vedligeholdelse af patinaen på "Borgerne fra Calais".

Transskription

9-8-1903

Cher Monsieur Jacobsen
Recevez tous mes remerciements pour votre aimable lettre, et votre permission si conforme à votre habituelle bienveillance.
je n'ai pas encore fait absolument affaire avec Bruxelles, mais je serai heureux pour compenser de vous donner à titre gracieux le "Victor Hugo" plâtre.
Quant à "L'Ombre", c'est une chose que je vais faire couler en plâtre, et qui va aller assez vite, et je vous remercie de cette nouvelle sympathie.
En ce qui concerne ce que vous avez lu dans "L'Art moderne", je tiens à vous rassurer pour les "Bourgeois de Calais", si, comme à Calais vous les placez à l'extérieur.
Les journaux n'étant pas toujours exactement renseignés sont sujets à caution. Tout d'abord, merci de la place à laquelle vous avez songé et qui est magnifique.
Quant à la patine des "Bourgeois", elle est obtenue par la réduction des sels de cuivre, au moyen du chalumeau, et composée de sous-carbonate de cuivre, sans aucune autre matière. Elle est donc la patine qui résistera le plus longtemps aux agents atmosphériques. Elle est exceptionelle, et n'existe pas dans le commerce, où la patine n'est ordinairement qu'une peinture.
Elle doit être, au moins une fois par an, lavée à grande eau, et épongée, pour la débarrasser des poussières de carbone produite par les fumées des villes.
Le bronze est parfaitement sain, sans plomb, ni cire, ni fer.
Avec mes remerciements, veuillez bien agréer, Cher Monsieur Jacobsen, mes bien sincères et respectueux compliments.
Aug Rodin

Oversættelse

9-8-1903

Kære Hr. Jacobsen
Modtag min bedste tak for Deres elskværdige brev og for Deres tilladelse så ganske i overensstemmelse med Deres vanlige godhed.
Jeg har endnu ikke afsluttet nogen endelig handel med Bruxelles, men det skal være mig en fornøjelse til gengæld vederlagsfrit at skænke Dem Victor Hugo i gips.
Med hensyn til Skyggen, så er det en ig, som jeg vil lade støbe i gips, det n gå ret hurtigt, og jeg vil gerne takke Dem, fordi De påny har udvist interesse for min kunst.
Hvad angår det De har læst i »L'Art moderne", ligger det mig på sinde, at berolige Dem med hensyn til 'Borgerne fra Calais«, hvis De anbringer dem i del fri, som det er tilfældet i Calais.
Da aviserne ikke altid har nøjagtige oplysninger, er de ikke helt pålidelige.
Først og fremmest tak for den placering, som De har påtænkt og som er glimrende.
Hvad angår patinaen på - "Borgerne", så er den fremkommet ved en forbindelse af kobbersalte, der er afiltet ved hjælp af en blæselampe, og af kobberhydrogenkarbonat, uden nogen yderligere stoffer. Det er altså den patina som kan modstå vejrligets faktorer. Den er uden sidestykke og findes ikke i handelen, hvor patinaen almindeligvis ikke er andet end maling.
Den bør spules og tørres efter mindst en gang om året, for at befri den for det kulstøv og den kulos, som findes i vore byer.
Bronzen er helt ren, uden hverken bly, voks eller jern.
Modtag med min bedste tak de varmeste hilsener,
Deres ærbødige
Aug Rodin Kladde skrevet af René Chéruy, sekretær, og underskrevet al Rodin.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Brevet er skrevet af Rodins sekretær René Chéruy og underskrevet af Rodin selv.

Paris
København

Glyptotekets arkiv.
D Breve til Carl Jacobsen fra Auguste Rodin