Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-08-03

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Auguste Rodin

Dokumentindhold

Carl Jacobsen glæder sig over, at "Borgerne fra Calais" er færdig og at arbejdet med "Kysset" og "Victor Hugo" er godt i gang.

Transskription

3-8-3

Cher Monsieur Rodin
Je suis très heureux d'apprendre que "les bourgeois de Calais" sont terminés et que le plâtre de "Victor Hugo" et le marbre du "Baiser" sont en bonne voie d'exécution.
Si vous venez à Copenhague au printemps prochain il y aura une tionne occasion de causer ensemble du placement définitif de toutes vos œvres.
J'ai désiré placer le groupe des «Bourgeois« en plein air sur la place devant la Glyptothèque.
A Calais, si je ne me trompe

pas, on les a placé sur une place publique.
Je viens de lire, pourtant, dans le journal "L'Art moderne" que vous avez donné au groupe une patine artificielle.
Dans ce cas-ci je crains que ce ne sois dangereux de l'exposer à l'action de l'air, de la poussière, des neiges et du froid.
Je vous prie de me faire savoir ce que vous en pensez; car ce serait trop dommage si la belle patine fut détruite.


Naturellement vous avez le droit de donner votre groupe à Bruxelles au prix qui vous plaît, et

je ne m'y opposerai pas le moins du monde; je trouve même que c'est une délicatesse exquise-vraiment française! — de votre part que vous m'en parlez.
Pourtant je le trouve aussi naturel, que vous pouvez livrer deux exemplaires à meilleur marché qu'un seul, et que ce fut juste que nous payions le même prix que Bruxelles —d'autant plus que la Belgique est riche et le Danemark est pauvre.


Je vous propose donc, si cela vous convient, au lieu de retirer 2 ou 3 mille francs de la somme convenu 40000 f., que vous nous donnez gratuitement le plâtre de Victor Hugo.


J'ai vu dans la Gazette des beaux arts 1902 II page 129

une gravure d'après trois statues "Ombres" que vous aviez exposées au Salon.
Veuillez me dire si nous pouvons avoir un plâtre d'après une de ces "ombres", je vous prie, Monsieur, d'agréer l'expression de mes sentiments les plus distingués.
Votre bien dévoué
Carl Jacobsen.

Oversættelse

3-8-3

Kære Hr. Rodin
Jeg er meget glad over at høre, at »Borgerne fra Calais« er færdige og at gipsafstøbningen af "Victor Hugo" og marmorgruppen "Kysset" er langt fremme i udførelsen.
Hvis De kommer til København næste forår, så vil vi få en udmærket lejlighed til sammen at snakke om den endelige placering af alle Deres værker.
Det har været mit ønske, at anbringe "Borger-gruppen" i fri luft på pladsen uden for Glyptoteket. I Calais har man jo, hvis ikke jeg tager meget fejl, anbragt gruppen på en offentlig plads.
Men jeg har lige læst i avisen "L’Art moderne", at De har givet gruppen en kunstig patina. I så tilfælde er jeg bange for, at det er farligt at udsætte den for vind og vejr, for støv, snefald og kulde.
Jeg vil bede Dem lade mig vide, hvad De tænker herom, thi det ville være skade, om den smukke patina blev ødelagt.
Naturligvis er De i Deres gode ret til at afgive gruppen til Bruxelles og for hvilken sum, som måtte behage Dem. Jeg kan bestemt ikke på nogen måde sætte mig derimod, ja jeg synes tværtimod, at det er yderst betænksomt — og meget fransk - af Dem, at underrette mig derom.
Men jeg ville også finde det naturligt, om De kunne levere to eksemplarer billigere end et enkelt, og at det ville være rimeligt, om vi betalte del samme beløb som Bruxelles - så meget mere som Belgien er et rigt, Danmark et fattigt land.
Jeg skal derfor foreslå Dem, at De, såfremt De kan gå med hertil, i stedet for at nedbringe det aftalte beløb på 40000 f med 2 eller 3 tusinde francs giver os gipsafstøbningen af Victor Hugo gratis.
I Gazette des beaux arts 1902 II p. 129 har jeg set en afbildning af tre statuer "Skygger", som De har haft udstillet pa Salonen.
Ville De være så elskværdig at sige mig, om vi kan få en gipsafsløbning af en af disse "Skygger".
Med højagtelse, Deres meget hengivne,
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Fransk

København
Paris

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger. Kopibog 15, moderne kunst 1899-1913