Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-04-10

Afsender

Julius Lange

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Lange takker Carl Jacobsen for nogle pæne ord om teaterstykket "Hvorhen?", som ellers har fået dårlige anmeldelser.

Transskription

NB Clasens Vej 25 Ø. 10/4 85

Kjære Jacobsen!

Jeg havde Lyst til at besvare Deres Brev straxs, da jeg fik det; men jeg har paa én gang ligget i Flytning og i vanskelige Forelæsningsarbeider.
Angaaende Larsen siger jeg Dem blot, at De gjør Dem selv ... ved ikke paa en eller anden Maade at benytte Dem af hans Dygtighed, skjønt jeg ikke kan andet end indrømme, at den vist ikke gaar i Retning af Bryggeri..
Jeg takker dernæst for Deres venlige Ord

om min dramatiske Arbejder. Jeg er hverken synderlig ærgjerrig eller forfængelig i den Retning; men det glæder mig oprigtig at høre, at nogen har Fornøielse af den.
At "Hvorhen" gjorde en til Ulykke.... mangel paa Lykke, var mig naturligviis ukjært: det er noget som synes mig at "ligge i den menneskelige Natur", som Skomageren hos Dickens siger, da han ønsker sin Regning betalt. Men jeg kan dog med Rette sige, at jeg ikke har hengivet mig til Hyt eller Forknythed for den Sags Skyld. Jeg kan ikke tro andet, end at en slet Udførelse af de centrale
Roller i Stykket - hvad mener De f.Ex. om Frøken Ingvordsen ! - maa have skudt det paa Scenen. Forresten har jeg altid selv godt vidst, at Stykkets Konstruktion var saare svag; men det berettiger ikke det Kobbel af Recensent-Køtere til at kaste det hele paa Møddingen; thi det var vitterlig dem og ikke Publikum, der gjorde det.
Naa, lad nu den Tugt flyve, hvorhen den vil

Venligste Hilsener
Deres Jul. Lange

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Carlsberg Arkiv. Boxid 000002607. Indkomne breve, Div. Kunst og Glyptotek 1886-94