Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1900-04-05

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Laura sender en påskehilsen med opfordring til Helge og Vagn til at læse en lille prædiken, som hun har fået af pastor Ussing.

Transskription

Kjære Helge!
Du skal see hvor smukt Dit Brevpapir tager sig ud selvom en rystende Haand maler paa det..- Jeg har en Begjæring til Dig og Vagn, jeg har netop læst i Børnepostillen som Ussing har sendt mig, den er ogsaaa for udvoxne Mennesker, der er en lille Prædiken 3 Sider paa 3die Söndag i Advent som hedder Den sande Storhed. Den er vel værd at læse, og det er netop det som jeg i al Kjærlighed vil bede Dig og Vagn om at gjöre, en Gang imellem. Vi synes nok vi veed det, men mig opfylder disse Prædikener med en stor Lÿst til at have

Johannes levende i min Erindring.
Jeg veed at Din Moder har den, det sagde hun derfor sender jeg den ikke. Jeg har det naturligvis godt i dag, jeg havde jo igaar mine 5 store og smaa deilige Børn hos mig. Dertil har jeg haft Brevkort fra Theo fra Verona. Hendes kjære Mand siger hun er darling, og de nyde den italienske Luft i Glæde. Jeg glæder mig til at see Eder i morgen. Kjærlig Hillsen til Eder alle 5.
Din hengivne Grandmama.

Paaske Løverdag 1900

Fakta

Brev

Dansk

København
Birkerød

Carlsberg Arkiv