Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-08-18

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Auguste Rodin

Dokumentindhold

Borgerne fra Calais er ankommet i god stand, men CJ klager over den mangelfulde emballering.

Transskription

1903-08-18
Cher Monsieur Rodin
Les "Bourgeois de Calais" sont arrivés en bon état. Devant la Glyptothèque, construite en briques rouges, et sous notre ciel grisâtre la patine verte est du meilleur effet.
Peu s'en est fallu pourtant que le groupe ne fut arrivé avec les extrémités cassées.
Les emballeurs de Bruxelles sont au dessous de toute critique!

L'emballeur n'avait pas même fixé le groupe sur le fond de la caisse! De sorte que le groupe ait marché à l'interieur de la caisse et s'est heurté contre les parois si violemment que les planches sont cassées.
Heureusement le bronce était plus fort que les planches et excepté quelques égratignures rien n'a été détérioré.
Monsieur Meunier nous a envoyé quelques plâtres qui sont arrivés réduits en débris.
Méfiez vous donc à l'avenir de l'emballage belge!

Voici mes notes de notre compte

Bourgeois
Baiser
L'age d'airain

Puvisde Chav.

Victor Hugo

Falguière

70.000 fr + le prix du bloc de marbre pour le baiser

Penseur 4.000 fr
St jean 10.000 fr
fr 84.000 + bloc

Vous avez reçu
1-8-1 20000 à cmpt.
21-12-1 20000 à cmpt.
12-1-3 10000 St Jean

50000 f
Reste f 34000 + bloc.
J'ai donné ordre au caissier de la Glypt. de vous envoyer f[r] 10000: restent f. 24000 + bloc.

Vient encore votre buste par Falguière, le comptable de la Glyptothèque est en vacance et je ne me rappelle pas par cœur s'il est payé.
Veuillez me dire, Monsieur, si vos notes sont d'accord avec les miennes.
Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les plus distingués.
Dr. Carl Jacobsen

Oversættelse

Det originale brev er i Musée Rodin, Paris.

Bestyrelsen
for Ny Carlsberg Glyptotek
Kjøbenhavn B d. 18-8-3

Kære Hr. Rodin
»Borgerne fra Calais« er ankommet i god behold. Patinaen har en strålende virkning her foran Glyptoteket, som er i røde mursten, og under vor gråtunge himmel.
Det var imidlertid lige ved, at gruppen var kommet med hænder og fødder brækket af. Pakkefolkene i Bruxelles er under al kritik! Pakkemesteren havde ikke en gang sat gruppen fast på bunden af kassen,således at gruppen har vandret inden i kassen og slået så hårdt mod siderne, at brædderne er gået i stykker. Heldigvis var bronzen, stærkere end brædderne og bortset fra enkelte småskrammer, er intet blevet beskadiget.
Hr. Meunier har sendt os nogle gipsfigurer, som ankom i stumper og stykker.
Vogt Dem i fremtiden for den belgiske emballering!

Her er mine notater i forbindelse med vort regnskab

Borgerne
Kysset
Bronzealderen
Puvis de Chav.
Victor Hugo
Falguiére

70.000 fr + prisen for marmorblokken til Kysset

Grubleren 4.000 fr
Johannes Døberen 10.000 fr
84.000 fr + blokken

De har modtaget
1-8-1, a conto 20000
21-1 2-1, a conto 20000
12-1-3, Johannes Døberen 10000
fr 50000
Rest: fr 34000 + blokken.

Jeg har givet Glyptotekets kasserer ordre til at sende Dem fr 10000: rest 24000 +blokken.
Dertil kommer Deres buste af Falguiére; Bogholderen på Glyptoteket er på ferie, og jeg kan ikke huske om den er blevet betalt.
Jeg vil bede Dem, Hr. Rodin, fortælle mig om Deres notater er i overensstemmelse med mine.
Med højagtelse

Dr. Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
København
Paris

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger. Kopibog 15, moderne kunst 1899-1913