Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1900-06-18 ca.

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

CJ ønsker Helge held og lykke med eksamen og fortæller lidt om, hvad han har set på verdensudstillingen i Paris.

Transskription

Min kjære Helge

Tak for Dit Brevkort med Meddelelsen om Løsningen af Dine arithmetiske Opgaver, som naturligviis har glædet mig meget.
Blot nu ogsaa at Resten af Din Examen maa gaa ligesaa godt,

Verdensudstillingen er saa uhyre at man aldeles drukner i den. At søge Noget er haabløst, men man kan jo ikke gaae to Skridt uden at see Noget som med større eller mindre Ret fængsler Opmærksomheden.
I Retning af Bryggeri har jeg ikke seet - men heller ikke ventet Noget.
Derimod løb jeg forleden Dag lige paa min nye Dampkjedler (Babcox og Wilcox)

Der var dér et automatisk Indfyringsapparat som særdeles behagede mig.
Det er muligt at jeg vil indsætte saadan Et ved mine nye Kjedler.
Jeg har seet en Deel meget smuk fransk Sculptur og jeg tænker paa at erhverve Et og Andet. Jeg har allerede kjøbt en nydelig Statue i Marmor af Mercié "Opera Comique" en fornøielig ung Pige i Maskeradedragt.

Imorgen skulle vi i Theatret "Opera comique" see Gluck Ifigenia i Tauris, hvortil jeg glæder mig meget! Jeg har i den Anledning maattet udsætte Afreisen til London til Onsdag Middag. Vi vilde da Onsdag Aften være i London Morleys Hotel Trafalgar Square.
Gid det nu ved Din Examen maa gaa Dig "efter Fortjeneste", det var det Ønske min gamle Skolemester Hammerich udtalte for os da jeg og min Classe skulde op til "Artium".
Hjertelig Hilsen
Din kjærlige Fader
Carl Jacobsen.

Fakta

Brev

Dansk

CJ er i Paris 7/6-28/6

Paris
Birkerød

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.