Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1910-11-16

Afsender

Rudolph Tegner

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tegner oplyser prisen og dimensionernerne på figurerne til Danserindebrønden. Han synes godt om en placering ved Rosenborg og håber, at han får opgaven.

Transskription

Hellerup. 16 December 1910

Hr. Dr. phil. Directør
Carl Jacobsen

Efter Deres anmodning tillader jeg mig at opgive følgende Priser paa Balletbrønden i Gibs. naar Figurene blive cirka 1 meter 65. cm. høje og Brøndens Dimensioner retter sig derefter.
2.500 Kr for hver af Kvindefigurerne giver i alt 7.500 Kr. og 3.500 Kr for selve Brønden. i alt 11.000 Kr.

Jeg haaber De vil finde disse Priser rimelige - selve Brønden er der jo et stort arbejde med og Gibsafstøbningen og Materiel koster meget.

Pladsen ved Rosenborg synes

jeg er meget smuk naar blot De faae Tilladelse til at at opstille den der - Den lille Plæne mellem Gl. Vartov og Det nye Raadhus synes jeg ogsaa egner sig smukt til Brønden, dersom der skulde vise sig for meget Vrøvl med ar Opstille den ved Rosenborg.

De har sikkert Ret i at mine Figurer maa være endnu lidt slankere; men dersom De vil betro mig Udførelsen af dette arbejde tror jeg sikkert at kunde faa noget godt og smukt ud af denne Opgave.

Deres ærbødige
Rudolph Tegner

Fakta

Brev

Dansk

Glyptotekets Arkiv